Har du brug for
Rådgivning, Tilstandsrapport
eller Energimærke.

LÆS MERE

Vælg kvalitetssikre produkter her under

Tilstandrapport

JPC Byggerådgivning tilbyder udfærdigelse af tilstandsrapporter i henhold til love og bekendtgørelser fra ministeriet for by, bolig og landdistrikter.

Tilstandsrapporten er frivilig, dvs. ikke lovpligtig, men anbefales anvendt ved enhver handel med fast ejendom, da sælger herigennem og sammen med en ejerskifteforsikring, får muligheden for at blive fritaget det 10 årige erstatningsansvar. Køber får klarhed over ejendommens fysiske tilstand og kan forsikre sig mod skjulte fejl og mangler.

LÆS MERE

Energimærke

JPC Byggerådgivning tilbyder udfærdigelse af energimærker i henhold til love og bekendtgørelser fra energistyrelsen. Ved handel med fast ejendom er det et lovkrav, at man skal have udfærdiget et energimærke.

Energimærkningen indeholder en opstilling over de investeringer i energibesparende foranstaltninger, der skal foretages for at køber kan nedsætte sit energiforbrug mest hensigtsmæssigt, samt et overslag over det beregnede forbrug, set i forhold til de konstaterede værdier på ejendommen.

LÆS MERE

El-Rapport

JPC Byggerådgivning kan også tilbyde udarbejdelse af el-rapport i samarbejde med flere lokale elektrikere.

Ligesom for tilstandsrapporten er el-rapporten frivilig, dvs. ikke lovpligtig, men anbefales anvendt ved enhver handel med fast ejendom, da sælger herigennem og sammen med en ejerskifteforsikring, får muligheden for at blive fritaget det 10 årige erstatningsansvar.
LÆS MERE

Køberrådgivning

JPC Byggerådgivning tilbyder en mundtlig køberrådgivning, hvor jeg gennemgår boligen sammen med dig, med fokus på fejl og mangler.

Er du ny på boligmarkedet? Eller syntes du, at du ved for lidt om huse, klimaskærme, fugt og skimmel? Eller vil du bare gerne være helt sikker, inden du sætter din underskrift på købskontrakten?
Med profesionel køberrådgivning i øjenhøjde får du det fulde indblik i boligens bygningstekniske muligheder og udfordringer, og denne viden får du fra en autoriseret ekspert i vurdering af boliger.

LÆS MERE


Enfamiliehus

I Danmark er det lovpligtigt at enfamiliehuse skal energimærkes ved salg og udlejning. Ved energimærkning kommer du til at opfylde lovens krav, og samtidig er du et skridt nærmere reduktion af jeres energiomkostninger. Energimærkning er gyldigt i 10 år.

LÆS MERE

Flerfamiliehus Erhverv

Ligesom for enfamilehuse og flerfamilehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning. Når erhverv skal sælges, udlejes eller ved nybyggeri. Energimærkning af erhverv skal ligeledes laves ved blandt andet udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder.

LÆS MERE

Hvorfor vælge JPC Byggerådgivning

Når du vælger JPC Byggerådgivning har du mulighed for at få en proffesionel og god rådgivning ved en lokal Certificeret Energikonsulent og Bygggesagkyndig, med mere end 30 års erfaring inden for byggebranchen. Virksomheden er Cerficeret af byggerigets kvalitetskontrol og medlem af danske bygningskonsulenter.

Virksomheden har en professionel ansvarsforsikring hos
HDI Global Specialty SE
Geografisk område: Danmark
Kontakt: Indiakaj 6.1. Dk-2100 København Ø.
Telefon: +45 33 36 95 95.

Jack er bosiddende og født i Nykøbing F og er derfor lokalt forankret.

Jack Palle Christensen er uddannet Tømrer, Bygningskonstruktør, Beskikket Bygggesagkyndig Eksamineret Skadekonsulent, Certificeret Energikonsulent for både Enfamiliehuse og flerfamiliehuse (store bygninger og erhverv).

Jack har en baggrund, som blandt andet Byggesagsbehandler i Teknisk Forvaltning, Driftschef i boligselskabet DAB, 10 år som Taksator hos Topdanmark, Byggesagkyndig og Energikonsulent hos Bolius og senest hos EBAS.

Det siger vores kunder om os og det siger ikke så lidt... En flot score på Trustpilot, det er vi ret stolte af, det er jo kunderne der bestemmer om vores arbejde tilfredsstillende udført.

Jack Palle Christensen indehaver af JPC Byggerådgivning.

Priser for privat

0-99 m2 100-299 m2
Tilstandrapport:
Sommerhus 3.800,- 4.400,-
Enfamiliehus 4.800,- 5.400,-
Flerfamiliehus/landbrug 5.000,- 5.600,-
Tilstandsvurdering 5.500,- 6.000,-
Tillæg for udbygninger ved nedlagt landbrug - pr. m2 3.5,- 3.5,-
Førsyn +1.000,- +1.000,-
Fornyelse inden for 12 måneder 1.500,- 1.500,-
Energimærke:
Enfamiliehus (1. plan) 3.500,- 4.000,-
Enfamiliehus (flere plan) 4.000,- 4.500,-
Flerfamiliehus/landbrug 4.500,- 5.000,-
Automatmærkning (Bygning > 25 år) 1.200,- 1.200,-
Ved kombination af
begge rapporter
-1.000,- -1.000,-
Bemærk, ved Automatmærkning
er prisen
-500,- -500,-
El-eftersyn:
Udarbedelse af el-rapport via en af vores lokale elektrikere 1.700,- 2.200,-
Køberrådgivning:
Køberrådgivning med en gennemgang af Tilstandrapport, samt en fysisk gennemgang på ejendommen 2500,- 3000,-
Forsikringsrådgivning:
Kontakt os for en pris
Priser er i kroner, incl. moms og gebyrer

Priser for erhverv


Er ejendommen enten 100 procent udnyttet til bolig eller 100 procent udnyttet til erhverv, kan nedenstående skema benyttes som en prisvejledning.
Energimærke:
Erhverv/Bolig Fra 5.500,-
Blandet Anvendelse Fra 6.000,-
Drift of vedligeholdelse:
Kontakt os for en pris

Priser for privat

0-99 m2‌ 100-299 m2 ‌
Tilstandrapport:
Sommerhus
3.800,- 4.400,-
Enfamiliehus
4.800,- 5.400,-
Flerfamiliehus/landbrug
5.000,- 5.600,-
Tilstandsvudering
5.500,- 6.000,-
Tillæg for udbygninger ved nedlagt landbrug - pr. m2
3.5,- 3.5,-
Førsyn
+1.000,- +1.000,-
Fornyelse inden for 12 måneder
1.500,- 1.500,-
Energimærke:
Enfamiliehus (1. plan)
3.500,- 4.000,-
Enfamiliehus (flere plan)
4.000,- 4.500,-
Flerfamiliehus/landbrug
4.500,- 5.000,-
Automatmærkning (Bygning > 25 år)
1.200,- 1.200,-
Ved kombination af
begge rapporter
-1000,- -1000,-
Bemærk, ved Automatmærkning
er prisen
-500,- -500,-
Priser er i kroner og incl. moms
El-eftersyn:
Udarbedelse af el-rapport via en af vores lokale elektrikere
1.700,- 2.200,-
Køberrådgivning:
Køberrådgivning med en gennemgang af Tilstandrapport, samt en fysisk gennemgang på ejendommen
2.500,- 3.000,-
Forsikringsrådgivning:
Kontakt os for en pris
Priser er i kroner, incl. moms og gebyrer

Priser for erhverv


Er ejendommen enten 100 procent udnyttet til bolig eller 100 procent udnyttet til erhverv, kan nedenstående skema benyttes som en prisvejledning.
Energimærke:
Erhverv/Bolig Fra 5.500,-
Blandet Anvendelse Fra 6.000,-
Drift of vedligeholdelse:
Kontakt os for en pris

Kontakt formular

Du mangler at skrive dit navn
Du mangler at skrive dit tlf nr
Intast venligst en rigtig email addresse
Udfyld venligst addressen på boligen
Du mangler at vælge et emne
Udfyld venligst din privat addresse
Du mangler at skrive en besked

Send en mail til jack@jpcbyggeraadgivning.dk
med navn, addresse, privat addresse, telefon nr, e-mail addresse samt emne (fx Tilstandsrapport eller energimærke) og din besked.

Eller udfyld kontaktformularen ved at åbne hjemmesiden op på din computer, tablet eller ipad.

sikkerhedsstyrelsen energistyrelsen