Tilstandsrapport

Hvad er en tilstandsrapport?

En tilstandsrapport er en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader.
Huseftersyntet er friviliigt, men en tilstandsrapport er en forudsætning for, at køber kan
tilbydes en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport har en gyldighed på et halvt år. Hvis liggetiden ved et hussalg er over
et halvt år, vil det være nødvendigt at få lavet en ny tilstandsrapport.

Formatet på tilstandsrapportene blev ændret den 1. oktober 2020. Her følger en kort
introduktion af den nye opbygning af rapporterne. Skader vurderes ud fra, hvor alvorlige
de er og hvor hurtigt de kan få konsekvenser for bygningen eller bygningsdelen.
Der indgår ikke nogen økonomiske forhold i vurderingen af skaderne.

En tilstandsrapport er en professionel og neutral gennemgang af boligens synlige skader. Huseftersyntet er friviliigt, men en tilstandsrapport er en forudsætning for, at køber kan tilbydes en ejerskifteforsikring.

En tilstandsrapport har en gyldighed på et halvt år. Hvis liggetiden ved et hussalg er over et halvt år, vil det være nødvendigt at få lavet en ny tilstandsrapport.

Formatet på tilstandsrapportene blev ændret den 1. oktober 2020. Her følger en kort introduktion af den nye opbygning af rapporterne. Skader vurderes ud fra, hvor alvorlige de er og hvor hurtigt de kan få konsekvenser for bygningen eller bygningsdelen. Der indgår ikke nogen økonomiske forhold i vurderingen af skaderne.

GRÅ – mindre alvorlige skader

Skader, som ikke har nogen indflydelse på bygningsdelens eller bygningens funktion.

GUL – alvorlige skader

Skader ved bygningsdelen, som vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på længere sigt. Dette svigt kan medføre skader på andre bygningsdele

RØD – kritiske skader

Skader ved bygningsdelen, som allerede har medført eller vil medføre, at bygningsdelens funktion svigter på kort sigt. Dette svigt kan medføre eller kan allerede have medført skader på andre bygningsdele.

? – mulige skader

Forhold ved bygningsdelen, som bør undersøges for at afklare, om det er en skade. Det kan være en kritisk eller en alvorlig skade. Vælger du at købe ejendommen, uden at forholdet er undersøgt nærmere, bærer du selv risikoen.

Energimærke

Opfyld lovens krav til energimærkning

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning.
Ved energimærkning kommer du til at opfylde lovens krav, og samtidig er du et skridt
nærmere at reducere jeres energiomkostninger. Energimærkning er gyldigt i 10 år.

I Danmark har vi lovpligtig energimærkning af bygninger ved salg og udlejning. Ved energimærkning kommer du til at opfylde lovens krav, og samtidig er du et skridt nærmere at reducere jeres energiomkostninger. Energimærkning er gyldigt i 10 år.

Energimærkning skal foreligge, når du sætter huset til salg

Energimærkning er lovpligtig ved salg af fast ejendom samt ved udlejning og nybyggeri.
En energimærkning fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, og
hvordan den kan blive bedre.

Energimærkning er lovpligtig ved salg af fast ejendom samt ved udlejning og nybyggeri. En energimærkning fortæller, hvordan bygningens energimæssige tilstand er, og hvordan den kan blive bedre.

Energimærkning - sådan bruger du det

Ved energimærkning af dit hus får du mange brugbare oplysninger. Du kan få overblik
over husets energiforbrug, og hvad der bedst kan betale sig af forbedringer.
Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger
kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes
bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, drift,
forbrugsvaner m.m.

Ved energimærkning af dit hus får du mange brugbare oplysninger. Du kan få overblik over husets energiforbrug, og hvad der bedst kan betale sig af forbedringer. Energimærkning udføres af en energikonsulent, som måler bygningen op og undersøger kvaliteten af isolering, vinduer og døre, varmeinstallation m.v. På det grundlag beregnes bygningens energiforbrug under standardbetingelser for vejr, familiestørrelse, drift, forbrugsvaner m.m.

Energimærkningsskala

Bygninger klassificeres fra A2020 til G i en energimærkning, hvor A2020 er det mest
energioptimale, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.

Bygninger klassificeres fra A2020 til G i en energimærkning, hvor A2020 er det mest energioptimale, mens G betyder, at bygningen har et stort energiforbrug.

El-rapport

Hvordan forgår det

Vi udfører ikke selv el-rapporten men samarbejder med flere lokale elektrikere, som kan stå for udarbejde af el-rapporten. Vi sørger så vidt muligt for at elektrikeren kommer samtidigt med vores konsulent der skal lave tilstandsrapport og evt energimærke. Det betyder at det ikke er nødvendigt at være hjemme af flere omgange.

Skal vi sørger for el-rapport? så oplys det ved bestilling og så sørger vi for resten.

Vi udfører ikke selv el-rapporten men samarbejder med flere lokale elektrikere, som kan stå for udarbejde af el-rapporten. Vi sørger så vidt muligt for at elektrikeren kommer samtidigt med vores konsulent der skal lave tilstandsrapport og evt energimærke. Det betyder at det ikke er nødvendigt at være hjemme af flere omgange.

Skal vi sørger for el-rapport? så oplys det ved bestilling og så sørger vi for resten.

Energitilskud

15. oktober 2020 åbnede Bygningspuljen, hvor du kan søge om tilskud til dine energiforbedringer, for første gang, men de 245 millioner kr. i tilskudspuljen for 2020 blev hurtigt brugt.

I 2021 er der sat 675 millioner kr. af i to puljer. Den første pulje, hvor der var afsat 250 millioner kr., åbnede for ansøgninger 7. april 2021, og den blev tømt på blot en dag. Den anden og sidste pulje på ca. 340 millioner kr., blev åbnet 28. september 2021 med lidt flere begrænsninger på, hvem der kunne søge. Denne pulje blev tømt og lukket for ansøgninger 29. oktober 2021.

I løbet af 2022 åbner Bygningspuljen igen - Spar Energi har ikke meldt ud, hvornår det sker.
Læs mere hos sparenergi.dk

Nu kan du få tilskud til energirenovering af din bolig (helårsbolig). Alene i 2020 er der afsat 245 mio. kr.

Vigtigt at vide!

Du skal ansøge om tilskudet, før du påbegynder energirenoveringen.
Du kan nemlig ikke få tilskudet med tilbagevirkende kraft.

Du skal ansøge om tilskudet, før du påbegynder energirenoveringen. Du kan nemlig ikke få tilskudet med tilbagevirkende kraft.

Et gyldigt energimærke

Første betingelse er, at dit hus har et gyldigt energimærke.

Som tommelfingerregel må dit energimærke ikke være udarbejdet før den 1. oktober 2012.

Et energimærke udarbejdes af en certificeret energikonsulent, som foretager en fysisk gennemgang af dit hus.

I selve energimærkningsrapporten opstiller energikonsulenten besparelsesforslag, som gælder helt konkret for dit hus. Det er bl.a. disse besparelsesforslag, du kan søge om tilskud til.

Energimærket hjælper dig også med at få finde ud af, hvordan din bolig bruger mindre varme, og hvordan du får et sundere hus.

Tilskud til køb af energimærke

Har du ikke et gyldigt energimærke, kan du evt. få tilskud til køb af energimærket.

Hvis du vil sælge dit hus?

Du skal have et gyldigt energimærke for at kunne sætte dit hus til salg.

Har du sat dit hus til salg og modtaget tilskud til energirenovering, skal du have udarbejdet et nyt energimærke efter renoveringen, da det gamle ikke længere er gyldigt.

Derfor er det vigtigt, at du får nævnt til energikonsulenten, at du overvejer at sælge dit hus.

Desværre får du ikke tilskud til indkøb af energimærke efter renoveringen.


For mere information om gældende regler og betingelser besøg Spareenergi.dk

Flerfamilieshus / Erhverv

Vil du sælge eller udleje din erhvervsejendom, så skal du bestille en lovpligtig
energimærkning af erhverv inden erhvervsejendommen kan sættes til salg eller udlejes.

Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en
gyldig energimærkning, når erhverv skal sælges og ved udlejning og nybyggeri.
Energimærkning af erhverv skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og
erhvervslejligheder samt overdragelse af erhvervsandele og – anparter.

Vil du sælge eller udleje din erhvervsejendom, så skal du bestille en lovpligtig energimærkning af erhverv inden erhvervsejendommen kan sættes til salg eller udlejes.

Ligesom for enfamiliehuse og flerfamiliehuse gælder det, at der skal fremlægges en gyldig energimærkning, når erhverv skal sælges og ved udlejning og nybyggeri. Energimærkning af erhverv skal laves ved udlejning af erhvervsbyggeri og erhvervslejligheder samt overdragelse af erhvervsandele og – anparter.

Energimærkningen af erhverv er lovpligtig ved:

Salg – ved annoncering
Udlejning – ved udskiftning af lejer
Nybyggeri – ved færdigmelding

Derudover skal større bygninger fra 1.000 m2 energimærkes regelmæssigt, ligesom
offentligt ejede bygninger er underlagt krav om gyldigt energimærke.

Er man ejer eller administrator af en energimærkningspligtig ejendom, er det derfor
vigtigt at sikre sig, at ejendommen har et gyldigt energimærke. Hvis du/I er i tvivl
om, hvordan man gør dette, er du velkommen til at kontakte os.

Salg – ved annoncering Udlejning – ved udskiftning af lejer Nybyggeri – ved færdigmelding

Derudover skal større bygninger fra 1.000 m2 energimærkes regelmæssigt, ligesom offentligt ejede bygninger er underlagt krav om gyldigt energimærke.

Er man ejer eller administrator af en energimærkningspligtig ejendom, er det derfor vigtigt at sikre sig, at ejendommen har et gyldigt energimærke. Hvis du/I er i tvivl om, hvordan man gør dette, er du velkommen til at kontakte os.

Energimærkning erhverv i energiklassen fra A til G

På samme måde som alle nye hårde hvidevarer bliver forsynet med et mærke, der
fortæller hvor energieffektive de er, fortæller en bygnings energimærke, hvad man
kan forvente af energiforbruget.

Energimærkning indeholder udover en karakter fra A til G, også konkrete forslag til
energibesparelser, som kan løfte energiklassen på bygningen.

På samme måde som alle nye hårde hvidevarer bliver forsynet med et mærke, der fortæller hvor energieffektive de er, fortæller en bygnings energimærke, hvad man kan forvente af energiforbruget.

Energimærkning indeholder udover en karakter fra A til G, også konkrete forslag til energibesparelser, som kan løfte energiklassen på bygningen.